Rolnictwo, to dziedzina, która korzystnie oddziałuje na środowisko

  • 15 grudnia 2019
  • 0 Comment
  • 121 Views
  • 0 Like

Rolnictwo, to dziedzina, która korzystnie oddziałuje na środowisko

W aktualnych czasach ekologia, spełnia niesamowicie istotną rolę i niezwykle często inicjowane są rozmaite tematy, związane właśnie z ekologią, jakie mają za zadanie zachęcić do działania na rzecz polepszenia stanu ekologicznego, który jest nieustannie obniżany poprzez powstawanie rozmaitych obiektów przemysłowych, gospodarczych, ale również poprzez działalność człowieka. Ogromnie istotną rolę pełni dla ekologii rolnictwo, które też w określonym stopniu niszczy ekologię, bo niszczy naturalny stan, na rzecz upraw rolnych. Jednak rolnictwo też niesamowicie pozytywnie oddziałuje na ekologię, bo przez uprawę gleby i przeznaczanie jej na rozwój roślinności, natura utrzymuje się w korzystnej kondycji, jak również dzika zwierzyna, posiada okazję zbierać pokarm z takich pól. Rolnictwo jest jednak w dzisiejszych czasach niesamowicie zmechanizowane i to niestety niekorzystnie oddziałuje na środowisko, dlatego że pojazdy rolnicze, wydzielają ogromną ilość spalin, która bardzo negatywnie wpływa na stan środowiska naturalnego. Jednak mimo tego, ekolodzy coraz bardziej popierają rozwój rolnictwa niż przemysłu, ponieważ to negatywne oddziaływanie też niesie ze sobą elementy pozytywne, stąd też bilans w pewnym sensie się wyrównuje, co jest niezwykle istotne.

About the author